Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viapimpmyheart pimpmyheart
1894 804c
Welcome_back_soup....WELCOME_BACK:D
Reposted fromscorpix scorpix
3334 bc64 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
2430 30d0
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viascorpix scorpix
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viascorpix scorpix
0417 7c46
8030 2ad7
ale nie masz do koooooooooogo ♫♫♫
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viascorpix scorpix
3739 9313
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaBundz Bundz

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viaethiel ethiel
8220 7b2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaethiel ethiel
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viaethiel ethiel
3953 5b5d 500

laughhard:

Grandpa really doesn’t like being taught art.

Reposted fromtron tron viaethiel ethiel

July 10 2015

July 09 2015

3345 ee9e 500
Reposted fromGtG GtG viarybny rybny
Reposted fromkjn kjn viahogwarts hogwarts
6337 cbff
Reposted fromthomasp thomasp viaarrependimento arrependimento
1187 c7cd
2338 7459 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl